Cabinet Expert Contabil Dr. Ion Radu Zilişteanu

Nou!
Am înfiinţat o pagină specială dedicată evaluării imobiliare pentru impozitare. Adresa este www.contazilisteanu.ro/evaluari-impozitare.htm. Vă aşteptăm!

Servicii de bază contabilitate
- Introducerea datelor iniţiale de preluare a unei contabilităţi (solduri iniţiale, rulaje, solduri parteneri, clienţi, datorii)
- Cercetarea situaţiei depunerii declaraţiilor fiscale, precum şi a fişei de plătitor, la data preluării, precum şi periodic pe parcursul colaborării
- Prelucrarea datelor, verificarea exhaustivităţii informaţiilor necesare înregistrării acestora în contabilitate
- Depistarea documentelor suplimentare şi solicitarea acestora de la client
- Evidenţa analitică şi sintetică a clienţilor şi furnizorilor
- Evidenţa mijloacelor fixe, calculul amortizării periodice
- Înregistrarea tranzacţiilor în ordinea cronologică şi logică a realizării acestora
- Întocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA şi a Cărţii Mari
- Întocmirea balanţei de verificare lunare, efectuarea tuturor verificărilor şi închiderea lunii
- Întocmirea declaraţiilor fiscale şi a deconturilor de TVA către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat
- Întocmirea şi certificarea bilanţurilor semestriale şi anuale
- Evidenţa contabilă a salariilor, cuprinzând ştatele de salarii, fişele fiscale, întocmirea declaraţiilor aferente
- Contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor
- Asistenţă în întocmirea dosarului de inventariere, obligatoriu anual


Servicii privind salarizarea personalului
- Întocmirea contractelor de muncă
- Întocmirea dosarelor de personal
- Întocmirea şi transmiterea Registrului electronic de evidenta a salariatilor (REVISAL)
- Relaţia cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă)
- Întocmirea ştatelor de plata, calcularea salariilor
- Întocmirea adeverinţelor pentru salariaţi
- Întocmirea şi depunerea fişelor fiscale
- Întocmirea declaraţiilor lunare şi depunerea acestora
- Completarea ordinelor de plată privind datoriile salariale şi informarea lunară a clientului privind datoriile acestuia
- Depunerea dosarelor de recuperare a sumelor de la FNUASS privind concediile şi indemnizaţiile sociale de sănătate


Servicii de consultanţă financiar-contabilă
- Consultanţă privind legislaţia financiar-contabilă şi fiscală aplicabilă fiecarei societăţi în parte
- Asistenţă pe perioada controalelor şi inspecţiilor fiscale
- Informări periodice, în funcţie de frecvenţa modificărilor legislative
- Identificarea oportunităţilor fiscale şi consultanţă privind exploatarea acestora
- Consultanţă la calculul taxelor directe, indirecte (TVA - sferă de aplicare, persoane impozabile, operaţiuni impozabile, procedura de rambursare, etc)
- Impozit pe profit - solutii, accize, taxe locale etc)
- Impozitarea veniturilor persoanelor fizice, rezidente si nerezidente
- Optimizarea impozitelor şi taxelor de plată


Servicii conexe - analiză şi consultanţă financiară şi managerială
- Retratarea informaţiilor financiare din balanţa contabilă întocmita în conformitate cu legislaţia din România în formatul de raportare către grup al societăţii respective conform cu IFRS (standardele internaţionale de contabilitate)
- Rapoarte de analiză financiară a firmei (cash flow, profitabilitate, analiza investiţiilor)
- Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli
- Întocmirea studiilor de fezabilitate, inclusiv în vederea obţinerii de finanţări
- Analiza cheltuielilor şi confruntarea acestora cu veniturile obţinute prin angajarea acelor cheltuieli
- Analiza perioadei de recuperare a investiţiilor, calcularea ratelor de profit, în funcţie de încasările şi cheltuielile estimative
- Calcularea valorii prezente a unor investiţii viitoare sau a unor fluxuri viitoare de trezorerie
- Consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ
- Întocmire raportări contabile externe, dacă specificul activităţii o impune, către parteneri, furnizori sau clienţi externi
- Refacerea evidenţei contabile
- Analiza financiară a contului de rezultate
- Analiza cash-flow-urilor companiei
- Consultanţă financiară şi analiza sistemelor de credit, leasingNoutăţi contabile
- Deblocarea veniturilor debitorilor se va face într-un timp relativ mai scurt (24.11.2017)
- Modificările Codului fiscal referitoare la TVA şi accize (24.11.2017)
- Comunicat ITM privind negocierea colectivă pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 79/2017 (22.11.2017)
- Luni, 27 noiembrie 2017, termen limită pentru plata impozitului pentru închirierea camerelor în scop turistic (22.11.2017)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 13-19 noiembrie 2017 (20.11.2017)
- Comunicat ANAF: Creştere a TVA colectată în trimestrul III, rezultat al acţiunilor de control (16.11.2017)
- Situaţia angajatorilor cu datorii la plata asigurărilor sociale (14.11.2017)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 6-12 noiembrie 2017 (13.11.2017)
- Ordonanţa de urgenţă de modificare a codului fiscal adoptată de guvern în data de 8 noiembrie 2017 (09.11.2017)
- Guvernul a stabilit cerinţele tehnice pentru implementarea caselor de marcat cu jurnal electronic (08.11.2017)