Cabinet Expert Contabil Dr. Ion Radu Zilişteanu

Nou!
Am înfiinţat o pagină specială dedicată evaluării imobiliare pentru impozitare. Adresa este www.contazilisteanu.ro/evaluari-impozitare.htm. Vă aşteptăm!

Acte necesare pentru evaluări imobiliare
1. Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor
- act de proprietate;
- încheiere de întabulare;
- extras de carte funciară pentru informare;
- memoriu tehnic;
- plan de amplasament şi delimitare (scara 1:200 / 1:500);
- fişa bunului imobil;
- releveu apartament;
- copie carte de identitate client / copie certificat de înmatriculare (societăţi comerciale).

2. Acte necesare pentru evaluarea proprietăţilor rezidenţiale, comerciale şi industriale (construcţie + teren)
- act de proprietate;
- încheiere de întabulare;
- extras de carte funciară pentru informare;
- plan de încadrare în zonă (scara 1:5000);
- plan de situaţie/amplasament şi delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500);
- fişa bunului imobil/corpului de proprietate;
- releveu (schiţă) pe fiecare nivel al construcţiei;
- certificat de urbanism;
- autorizatie de construire/desfiinţare;
- proces verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor;
- copie carte de identitate client / copie certificat de înmatriculare (societăţi comerciale).

3. Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii
- act de proprietate;
- încheiere de întabulare;
- extras de carte funciară pentru informare;
- plan de încadrare în zonă (scara 1:5000);
- plan de situaţie (scara 1:2000 / 1:500);
- fişa corpului de proprietate (bunului imobil);
- certificat de urbanism;
- copie carte de identitate client / copie certificat de înmatriculare (societăţi comerciale).Evaluator autorizat Dr. Ion Radu Zilişteanu
Titularul Cabinetului, Dr. Ion Radu Zilişteanu, este evaluator autorizat în specializările Evaluarea Proprietăţilor Imobiliare (EPI) şi Evaluarea Bunurilor Mobile (EBM).
Înscris în Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, cu legitimaţia 18040.
Asigurat cu poliţa privind asigurarea de răspundere civilă profesională nr. 571067541, certificat nr.12632, încheiată cu Allianz-Ţiriac Asigurări SA.

Pentru cereri de evaluări imobiliare folosiţi formularul de contact.Noutăţi contabile
- Sumar acte normative cu incidenţă fiscală emise în perioada 8-15 martie 2018 (21.03.2018)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 5-11 martie 2018 (12.03.2018)
- Schimb de informaţii între ANAF, notari şi cadastru (08.03.2018)
- ANAF furnizează expertiză specifică pentru siguranţa afacerilor (06.03.2018)
- Înştiinţarea contribuabililor cu privire la modul în care a fost efectuată stingerea obligaţiilor fiscale (05.03.2018)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 26 februarie-4 martie 2018 (05.03.2018)
- CAS pentru indemnizaţiile de sănătate (02.03.2018)
- Noul mecanism fiscal privind impozitul pe venit, CAS şi CASS. Înlocuirea declaraţiei 600 (01.03.2018)
- Sumar acte normative cu incidenţă fiscală emise în perioada 13-28 februarie 2018 (01.03.2018)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 12-25 februarie 2018 (26.02.2018)