Cabinet Expert Contabil Dr. Ion Radu Zilişteanu

Nou!
Am înfiinţat o pagină specială dedicată evaluării imobiliare pentru impozitare. Adresa este www.contazilisteanu.ro/evaluari-impozitare.htm. Vă aşteptăm!

Acte necesare pentru evaluări imobiliare
1. Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor
- act de proprietate;
- încheiere de întabulare;
- extras de carte funciară pentru informare;
- memoriu tehnic;
- plan de amplasament şi delimitare (scara 1:200 / 1:500);
- fişa bunului imobil;
- releveu apartament;
- copie carte de identitate client / copie certificat de înmatriculare (societăţi comerciale).

2. Acte necesare pentru evaluarea proprietăţilor rezidenţiale, comerciale şi industriale (construcţie + teren)
- act de proprietate;
- încheiere de întabulare;
- extras de carte funciară pentru informare;
- plan de încadrare în zonă (scara 1:5000);
- plan de situaţie/amplasament şi delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500);
- fişa bunului imobil/corpului de proprietate;
- releveu (schiţă) pe fiecare nivel al construcţiei;
- certificat de urbanism;
- autorizatie de construire/desfiinţare;
- proces verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor;
- copie carte de identitate client / copie certificat de înmatriculare (societăţi comerciale).

3. Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii
- act de proprietate;
- încheiere de întabulare;
- extras de carte funciară pentru informare;
- plan de încadrare în zonă (scara 1:5000);
- plan de situaţie (scara 1:2000 / 1:500);
- fişa corpului de proprietate (bunului imobil);
- certificat de urbanism;
- copie carte de identitate client / copie certificat de înmatriculare (societăţi comerciale).Evaluator autorizat Dr. Ion Radu Zilişteanu
Titularul Cabinetului, Dr. Ion Radu Zilişteanu, este evaluator autorizat în specializările Evaluarea Proprietăţilor Imobiliare (EPI) şi Evaluarea Bunurilor Mobile (EBM).
Înscris în Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, cu legitimaţia 18040.
Asigurat cu poliţa privind asigurarea de răspundere civilă profesională nr. 571067541, certificat nr.12632, încheiată cu Allianz-Ţiriac Asigurări SA.

Pentru cereri de evaluări imobiliare folosiţi formularul de contact.Noutăţi contabile
- Trecerea de la impozitul specific la impozitul pe venitul microîntreprinderilor pentru unele firme din turism (27.07.2017)
- Proiect de ordin ANAF în vederea aprobării Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic (26.07.2017)
- Marţi, 25 iulie 2017, termen limită pentru unele obligaţii declarative şi de plată (24.07.2017)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 17-23 iulie 2017 (24.07.2017)
- Comunicat ANAF referitor la livrările de bunuri prin organele de executare silită (19.07.2017)
- Marţi, 25 iulie 2017, primul termen de declarare şi plată a impozitului specific unor activităţi (18.07.2017)
- Noi reguli privind obligaţia folosirii ştampilei (18.07.2017)
- Necesitatea evaluării autorizate la vânzarea unui mijloc fix (17.07.2017)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 10-16 iulie 2017 (17.07.2017)
- Noutăţi privind scutirea de impozit a veniturilor programatorilor (12.07.2017)