Cabinet Expert Contabil Dr. Ion Radu Zilişteanu

Nou!
Am înfiinţat o pagină specială dedicată evaluării imobiliare pentru impozitare. Adresa este www.contazilisteanu.ro/evaluari-impozitare.htm. Vă aşteptăm!

Acte necesare pentru evaluări imobiliare
1. Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor
- act de proprietate;
- încheiere de întabulare;
- extras de carte funciară pentru informare;
- memoriu tehnic;
- plan de amplasament şi delimitare (scara 1:200 / 1:500);
- fişa bunului imobil;
- releveu apartament;
- copie carte de identitate client / copie certificat de înmatriculare (societăţi comerciale).

2. Acte necesare pentru evaluarea proprietăţilor rezidenţiale, comerciale şi industriale (construcţie + teren)
- act de proprietate;
- încheiere de întabulare;
- extras de carte funciară pentru informare;
- plan de încadrare în zonă (scara 1:5000);
- plan de situaţie/amplasament şi delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500);
- fişa bunului imobil/corpului de proprietate;
- releveu (schiţă) pe fiecare nivel al construcţiei;
- certificat de urbanism;
- autorizatie de construire/desfiinţare;
- proces verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor;
- copie carte de identitate client / copie certificat de înmatriculare (societăţi comerciale).

3. Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii
- act de proprietate;
- încheiere de întabulare;
- extras de carte funciară pentru informare;
- plan de încadrare în zonă (scara 1:5000);
- plan de situaţie (scara 1:2000 / 1:500);
- fişa corpului de proprietate (bunului imobil);
- certificat de urbanism;
- copie carte de identitate client / copie certificat de înmatriculare (societăţi comerciale).Evaluator autorizat Dr. Ion Radu Zilişteanu
Titularul Cabinetului, Dr. Ion Radu Zilişteanu, este evaluator autorizat în specializările Evaluarea Proprietăţilor Imobiliare (EPI) şi Evaluarea Bunurilor Mobile (EBM).
Înscris în Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, cu legitimaţia 18040.
Asigurat cu poliţa privind asigurarea de răspundere civilă profesională nr. 571067541, certificat nr.12632, încheiată cu Allianz-Ţiriac Asigurări SA.

Pentru cereri de evaluări imobiliare folosiţi formularul de contact.Noutăţi contabile
- Precizări MFP privind contribuţia de solidaritate socială (19.10.2017)
- Miercuri, 25 octombrie 2017, dată limită pentru plata primei rate din impozitul pe venitul din activităţi agricole şi a CASS (18.10.2017)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 9-15 octombrie 2017 (16.10.2017)
- Procedura de înregistrare în scopuri de TVA va fi corelată cu modificarile din Codul Fiscal (13.10.2017)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 2-8 octombrie 2017 (09.10.2017)
- ANAF reglementează utilizarea banilor din contul de TVA (06.10.2017)
- Răspunsuri ANAF pe Facebook referitoare la acordarea deducerii personale (02.10.2017)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 25 septembrie-1 octombrie 2017 (02.10.2017)
- Înregistrarea/anularea în scopuri de TVA va depinde de nivelul riscului fiscal (29.09.2017)
- ANAF actualizează formularele 100 şi 710 (28.09.2017)