Cabinet Expert Contabil Dr. Ion Radu Zilişteanu

Nou!
Am înfiinţat o pagină specială dedicată evaluării imobiliare pentru impozitare. Adresa este www.contazilisteanu.ro/evaluari-impozitare.htm. Vă aşteptăm!

Acte necesare pentru evaluări imobiliare
1. Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor
- act de proprietate;
- încheiere de întabulare;
- extras de carte funciară pentru informare;
- memoriu tehnic;
- plan de amplasament şi delimitare (scara 1:200 / 1:500);
- fişa bunului imobil;
- releveu apartament;
- copie carte de identitate client / copie certificat de înmatriculare (societăţi comerciale).

2. Acte necesare pentru evaluarea proprietăţilor rezidenţiale, comerciale şi industriale (construcţie + teren)
- act de proprietate;
- încheiere de întabulare;
- extras de carte funciară pentru informare;
- plan de încadrare în zonă (scara 1:5000);
- plan de situaţie/amplasament şi delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500);
- fişa bunului imobil/corpului de proprietate;
- releveu (schiţă) pe fiecare nivel al construcţiei;
- certificat de urbanism;
- autorizatie de construire/desfiinţare;
- proces verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor;
- copie carte de identitate client / copie certificat de înmatriculare (societăţi comerciale).

3. Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii
- act de proprietate;
- încheiere de întabulare;
- extras de carte funciară pentru informare;
- plan de încadrare în zonă (scara 1:5000);
- plan de situaţie (scara 1:2000 / 1:500);
- fişa corpului de proprietate (bunului imobil);
- certificat de urbanism;
- copie carte de identitate client / copie certificat de înmatriculare (societăţi comerciale).Evaluator autorizat Dr. Ion Radu Zilişteanu
Titularul Cabinetului, Dr. Ion Radu Zilişteanu, este evaluator autorizat în specializările Evaluarea Proprietăţilor Imobiliare (EPI) şi Evaluarea Bunurilor Mobile (EBM).
Înscris în Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, cu legitimaţia 18040.
Asigurat cu poliţa privind asigurarea de răspundere civilă profesională nr. 571067541, certificat nr.12632, încheiată cu Allianz-Ţiriac Asigurări SA.

Pentru cereri de evaluări imobiliare folosiţi formularul de contact.Noutăţi contabile
- Formularul 094 trebuie depus până la data de 25 ianuarie 2018, inclusiv (16.01.2018)
- Formularul 311 va fi depus online într-o nouă formă (15.01.2018)
- Formularul 086 "Notificare privind aplicarea/renunţarea la aplicarea mecanismului de plată defalcată a TVA" va fi modificat (15.01.2018)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 8-14 ianuarie 2018 (15.01.2018)
- Comunicat de presă: ANAF are capacitatea necesară pentru a procesa toate declaraţiile fiscale obligatorii, inclusiv Formularul 600 (11.01.2018)
- Depunerea declaraţiilor fiscale exclusiv în formă electronică începând cu anul 2018 (08.01.2018)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 1-7 ianuarie 2018 (08.01.2018)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 25-31 decembrie 2017 (05.01.2018)
- Sumar acte normative cu incidenţă fiscală emise în perioada 11-27 decembrie 2017 (04.01.2018)
- Noutăţi legislative cu incidenţă fiscală în perioada 18-24 decembrie 2017 (27.12.2017)